Atļauja dzīvnieku izmantošanai izmēģinājuma procedūrā
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai varētu veikt izmēģinājumus, kuros izmanto dzīvus dzīvniekus, nepieciešama PVD izsniegta atļauja. PVD atļauju izsniedz, pamatojoties uz PVD izveidotās izmēģinājumu projekta izvērtēšanas komisijas ieteikumiem (atzinumiem).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
40
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Mēneša laikā PVD ģenerāldirektoram.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
PVD uzraudzībai pakļauti visi uzņēmumi, kas veic darbības ar izmēģinājumu dzīvniekiem, PVD atļauja nepieciešama katram eksperimentam (pētījumam), kuros izmanto dzīvniekus.
Brīdinājums
Par nereģistrētu darbību tiek piemērots administratīvais sods.
Normatīvie akti
Dzīvnieku aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 2000.01.01.)
Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1; 2019.01.12.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.23.