Atļauja iegādāties veterinārās zāles tieši no lieltirgotavas
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai personas, kas nenodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, varētu iegādāties veterinārās zāles lieltirgotavā savas darbības nodrošināšanai bez tiesībām tās izplatīt tālāk, nepieciešams saņemt atļauju.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Privāto tiesību juridiskas personas - zemnieku saimniecības, SIA, akciju sabiedrības u.tml.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Cenrādis
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
REĢISTRS - Personas, kuras iegādājas veterinārās zāles savas darbības nodrošināšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3
Vairāk par veterināro zāļu izplatīšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3