Diētiskās pārtikas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi uzsāktu diētiskās pārtikas izplatīšanu, uzņēmējam par to ir jāpaziņo PVD un attiecīgais produkts ir jāreģistrē PVD diētiskās pārtikas datubāzē. Lai to veiktu, ir jāiesniedz paziņojums par diētiskās pārtikas reģistrāciju, diētiskās pārtikas marķējuma vai iepakojuma oriģināls, marķējuma teksta paraugs valsts valodā. Prasība attiecas uz mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, pārtikas produktiem, kas nesatur lipekli, pārtikas produktiem, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem, pārtikas produktiem personām, kurām ir ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi (diabēts), citu diētisko pārtiku, izņemot diētiskās pārtikas produktiem, uz kuriem attiecas normatīvie akti par mākslīgiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem, pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību, kas paredzēti svara samazināšanai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pārtikas uzņēmums iesniedz paziņojumu par pārtikas produkta reģistrāciju vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja paziņojums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Paziņojumam pievieno pārtikas produkta:

- marķējuma paraugu oriģinālvalodā (piemēram, etiķeti vai skaidri redzamu fotokopiju no oriģināla ar salasāmu tekstu, vai ieskenētu maketu);
- marķējuma teksta paraugu valsts valodā.

Ja paziņojumu iesniedz papīra formā, pārtikas uzņēmums attiecīgo informāciju un iepriekš minēto paraugu papildus iesniedz arī elektroniskā veidā, izmantojot elektronisko datu nesējus.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nrd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dienests mēneša laikā pieņem lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts nrd@pvd.gov.lv
Pasts PVD centrālais aparāts
Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67095271
Fakss: 67322727
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dienests mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

- reģistrēt pārtikas produktu un iekļaut to noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā, ja dokumenti, ko pārtikas uzņēmums iesniedzis dienestam, ir atbilstoši noformēti un pilnīgi un pārtikas produkts atbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
- atteikt reģistrāciju, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai pārtikas produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus