Diētiskās pārtikas reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi uzsāktu diētiskās pārtikas izplatīšanu, uzņēmējam par to ir jāpaziņo PVD un attiecīgais produkts ir jāreģistrē PVD diētiskās pārtikas datubāzē. Lai to veiktu, ir jāiesniedz paziņojums par diētiskās pārtikas reģistrāciju, diētiskās pārtikas marķējuma vai iepakojuma oriģināls, marķējuma teksta paraugs valsts valodā. Prasība attiecas uz mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem, pārtikas produktiem, kas nesatur lipekli, pārtikas produktiem, kas paredzēti intensīvas muskuļu piepūles gadījumos, īpaši sportistiem, pārtikas produktiem personām, kurām ir ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi (diabēts), citu diētisko pārtiku, izņemot diētiskās pārtikas produktiem, uz kuriem attiecas normatīvie akti par mākslīgiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, pārtiku zīdaiņiem un maziem bērniem, pārtikas produktiem ar samazinātu enerģētisko vērtību, kas paredzēti svara samazināšanai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, to var apstrīdēt Zemkopības ministrijā.
Atgādinājums
Uzņēmums pārtikas apritē drīkst iesaistīties, ja tā darbība katrā pārtikas aprites posmā un vietā ir atzīta (vai reģistrēta) un tam ir piešķirts atzīšanas (reģistrācijas) numurs.
Brīdinājums
Valsts nodevu maksā pirms diētiskās pārtikas reģistrācijas.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv
PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.27.