Audžuģimeņu darbības koordinēšana, audžuģimeņu uzskaite, psiholoģiskās palīdzības un informatīvā un metodiskā atbalsta un audžuģimeņu apmācību nodrošināšana
Izvēlētā organizācija: "Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija"
Īss apraksts:
Audžuģimeņu darbības koordinēšana, audžuģimeņu uzskaite, psiholoģiskās palīdzības un informatīvā un metodiskā atbalsta un audžuģimeņu apmācību nodrošināšana. VBTAI nodrošina audžuģimeņu apmācību, atbalsta grupu un psihologa konsultāciju audžuģimenēm koordinēšanu. VBTAI veic jaunu audžuģimeņu piesaisti un atbalsta sniegšanu audžuģimenēm krīzes situācijā, audžuģimeņu koordināciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Audžuģimenes, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, fiziskas un juridiskas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamās informācijas pieprasīšana no VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta par attiecīgo reģionu atbildīgā pārvaldes vecākā referenta vai iestādes mājas lapā norādītajās vietās.
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Rīgas nodaļa
Valmieras nodaļa
E-pasts
Pasts
Daugavpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Rīgas nodaļa
Valmieras nodaļa
Telefons
63429624
64233585
64628144
65422336
67359128
Fakss
63429625
64233585
64628144
65422336
67359159
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Daugavpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Valmieras nodaļa
E-pasts
Pasts
Daugavpils nodaļa
Liepājas nodaļa
Rēzeknes nodaļa
Valmieras nodaļa
Telefons
63429624
64233585
64628144
65422336
67359128
Fakss
63429625
64233585
64628144
65422336
67359159