Atļaujas saņemšana būvdarbu veikšanai
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļauja būvdarbu veikšanai (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pašvaldības būvvaldei vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi - 15 darba dienas no dienas, kad Būvvaldei iesniegti dokumenti.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu būvatļauju, Būvvaldē jāiesniedz būvniecības iesniegums ar nepieciešamajiem pielikumiem un būvprojekts minimālā sastāvā. Lai izstrādātu nepieciešamos dokumentus, būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par minētās dokumentācijas izstrādi.
Dokumentus var iesniegt klātienē vai būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv.
Kocēnu novada pašvaldības Būvvalde telefoniski vai klātienē var sniegt arī konsultāciju.
(Iedzīvotāju pieņemšana, iepriekš piezvanot un saskaņojot apmeklējuma laiku).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kocēnu novada Būvvalde
Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220
Tālrunis: 29499339
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits
https://bis.gov.lv/bisp/
Naukšēnu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma speciālists, e-pasts: kaspars.rokis@naukseni.lv , tālrunis- 64250956
2. solis / Pakalpojumu saņemšana
Iesniegtos dokumentus Būvvalde izvērtē un viena mēneša laikā pieņem lēmumu par būvatļaujas ar projektēšanas un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kocēnu novada Būvvalde
Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220
Tālrunis: 29499339
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits https://bis.gov.lv/bisp/