Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai
Izvēlētā organizācija: VALSTS DARBA INSPEKCIJA
Īss apraksts:
Darba devējs izmeklē tos darbā notikušos nelaimes gadījumus, kuros cietušajam nodarītie miesas bojājumi vai veselības traucējumi nav smagi (nelaimes gadījums). Veselības traucējumu smaguma pakāpe tiek noteikta, atbilstoši ārsta izziņai par veselības traucējumu smaguma pakāpi. Nelaimes gadījuma izmeklēšanas rezultātā sagatavo Aktu par nelaimes gadījumu darbā (akts) darba devējs reģistrē Valsts darba inspekcijā. Ja nelaimes gadījums darbā noticis, bet cietušajam darba nespēja nav bijusi ilgāka par trīs (3) diennaktīm, kā arī, ja nelaimes gadījuma rezultātā cietušajam konstatēts tikai inficēšanās risks, darba devējs notikušo nelaimes gadījumu izmeklē, bet sagatavoto aktu Valsts darba inspekcijā nereģistrē.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Fiziskas personas, kas pārstāv juridisku personu (darba devēju);
• Fiziskas personas, kas pārstāv fizisku personu (darba devēju).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1.) darba devēja sagatavotais Akts par nelaimes gadījumu (3 eksemplāri);
2.) rīkojums par darba devēja izveidoto nelaimes gadījuma izmeklēšanas komisiju;
3.) izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi;
4.) cietušā, nodarbināto un liecinieku paskaidrojumi;
5.) nelaimes gadījuma vietas raksturojums;
6.) citi dokumenti, kas raksturo nelaimes gadījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Liepājā
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Ventspilī
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Daugavpilī
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Rēzeknē
Rīgas reģionālā Valsts darba inspekcija
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Liepājā
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Ventspilī
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Daugavpilī
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Rēzeknē
Rīgas reģionālā Valsts darba inspekcija
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Liepājā
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Ventspilī
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Daugavpilī
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Rēzeknē
Rīgas reģionālā Valsts darba inspekcija
Parādīt visus...
Pasts
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Liepājā
Kurzemes reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Ventspilī
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Daugavpilī
Latgales reģionālās Valsts darba inspekcijas centrs Rēzeknē
Rīgas reģionālā Valsts darba inspekcija
Parādīt visus...

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA