Ziņojums par pašnodarbinātā vai darba ņēmēja pie ārvalstu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – veic obligātās iemaksas un iesniedz ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestā  līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskās personas – pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Aizpilda un iesniedz Ziņojumu par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumi Nr.827 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 4.pielikums.
Ziņojumu iesniedz līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir jāveic līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma