Ziņojums par pašnodarbinātā vai darba ņēmēja pie ārvalstu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – veic obligātās iemaksas un iesniedz ziņojumu Valsts ieņēmumu dienestā  līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15.datumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskās personas – pašnodarbinātais, iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja - ārvalstnieka.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments