Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarāciju iesniedz persona, kura piegādā dabasgāzi personām, kuras to izlieto galapatēriņam pašu vajadzībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kura piegādā dabasgāzi personām, kuras to izlieto galapatēriņam pašu vajadzībām.
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarāciju iesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.300 „Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību” 5.pielikums.
Deklarācija jāiesniedz likumā „Par akcīzes nodokli” noteiktā termiņā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma