Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas fakta reģistrācija (Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki, bērna vecāku pilnvarota (rakstveidā) persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.
2. Paziņojot par bērna piedzimšanu, iesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu, uzrāda vecāku personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību) un vecāku laulības apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
1. Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
2. Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.
3. Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.
4. Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
5. Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
  - laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
  - paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
- bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra (ja līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas) un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.
Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņas par bērna tēvu ieraksta pamatojoties uz laulības apliecību.
Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Auces novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis: 63745159
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki