Gada ienākumu deklarācija
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļa maksātājs deklarē savus taksācijas gada ienākumus, attaisnotos izdevumus, atvieglojumus un aprēķina gada diferencēta neapliekama minimuma apmēru, aizpildot Gada ienākumu deklarāciju. Aprēķina rezultātā var rasties gan nodokļa piemaksa, gan pārmaksa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Var saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, – Gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Personām, kurām jāiesniedz deklarācija obligāti, Gada ienākumu deklarācija jāiesniedz taksācijas gadam sekojošā gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam. Aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu jāiemaksā budžetā ne vēlāk kā 15 dienu laikā no likumā noteiktās deklarācijas iesniegšanas dienas, bet, ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, maksātājs to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 16.jūnijam, 16.jūlijam un 16.augustam.
Savukārt tās fiziskās personas, kuras neveic nekāda veida saimniecisko darbību, var brīvprātīgi iesniegt Gada ienākuma deklarāciju, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c.). Brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs gadu laikā un to var iesniegt:
- pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai;
- klātienē jebkurā VID Klientu apkalpošanas vietā.
Abos gadījumos iesniedz vienu kopīgu dokumentu – Gada ienākumu deklarāciju –, aizpildot atbilstošos deklarācijas pielikumus. (Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr.662 „Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību” 1.pielikums.)
Čekus par attaisnotajiem izdevumiem par sevi un ģimenes locekļiem var ērti un ātri pievienot, izmantojot mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”.  Pievienojot čekus ar mobilo aplikāciju, tie automātiski atspoguļosies gada ienākumu deklarācijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alsungas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...