Izziņas saņemšana par būves neesamību
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Naukšēnu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa par būves neesamību (Naukšēnu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana par būves neesamību iesniegšanai Zemesgrāmatā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu var pieprasīt fiziskas un juridiskas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Izziņa tiks sagatavota 14 darba dienu laikā kopš pieprasījuma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Naukšēnu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai zemes vai būves īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, lietotājam jāiesniedz iesniegums un inventarizācijas lieta (ar atzīmēm par bijušo ēku vai ēkām).
Lai saņemtu izziņu par būves neesamību, Kocēnu novada pašvaldības Būvvaldē klātienē, elektroniski vai būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv jāiesniedz iesniegums, kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
(Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Kocēnu novada Būvvalde
Adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220
Tālrunis: 29499339
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits https://bis.gov.lv/bisp/
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvalde pēc iesnieguma saņemšanas 14 dienu laikā izdod dokumentu – izziņu, kas apliecina būves neesamību dabā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://bis.gov.lv/bisp/