Pabalsta saņemšana garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Liepāja (mainīt)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA)
Īss apraksts:
Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja ienākumi mazāki par 64 euro personai mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai novērtēta materiālā situācija (ienākumi un īpašumu) un kura atzīta par trūcīgu, un kuras ienākumi ir mazāki par 53 euro personai mēnesī pēdējo trīs mēnešu periodā.
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Izvēlētā teritorija: Liepāja
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Info
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai ir tiesības pieprasīt  personai (ģimenei), kura pamatdzīvesvietu deklarējusi Liepājas pilsētā, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu, tās ienākumi pēdējos trīs mēnešos  nepārsniedz  64 eiro (bērnam 80 eiro).
Pabalsta apmērs ir līdz 53 eiro pilngadīgai personai un līdz 70 eiro bērnam. Pabalstu aprēķina, ņemot vērā konkrētās personas vai ģimenes kopējos ienākumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pabalsta pieprasīšana
Pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai pieprasīšanai persona Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, pabalsta mērķi, izmaksas veidu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
3. solis / Pabalsta saņemāna
Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai pārskaita iesniedzēja norādītajā bankas kontā vai izmaksā skaidrā naudā.

Pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa pieprasītājam ir jāveic Sociālā dienesta noteiktie līdzdarbības pienākumi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus