Atļauja dabīgā minerālūdens izplatīšanai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai izplatītu dabīgo minerālūdeni, nepieciešams saņemt atļauju, kuru, izvērtējot uzņēmēja iesniegtos dokumentus, izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Zemkopības ministrijā.
Atgādinājums
Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas atļaujas saņemšanai. Valsts nodeva par atļaujas izsniegšanu – 142,29 euro; valsts nodeva par atļaujas atkārtotu izsniegšanu – 42,69 euro.
Brīdinājums
Dabīgo minerālūdeni ir atļauts ievest un izplatīt Latvijā, kā arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tikai pēc atļaujas saņemšanas. No trešajām valstīm ievesta dabīgā minerālūdens izplatīšanas atļaujas derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv
PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/
PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.17.