Baltinavas novada Kultūras nama telpu iznomāšana (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Baltinavas novada dome iznomā Kultūras nama telpas, lai interesentiem nodrošinātu:
- kultūras pasākumus;
- izglītības un zinātnes pasākumus;
- sporta aktivitātes;
- veselības aprūpes pasākumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda plānotā pasākuma mērķis un laiks.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Atbilde uz iesniegumu tiek izsniegta atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki