Atļaujas izsniegšana pašvaldības simbolikas lietošanai (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Atļaujas par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu izsniegšana nozīmīšu, vimpeļu, suvenīru, uzlīmju u. c. preču izgatavošanai
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Baltinavas novada simbolikas izmantošanas atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām, Baltinavas novada domē jāiesniedz:
1. iesniegums;
2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija;
3. fiziskām personām – VID izsniegta individuālā darba reģistrācijas apliecība vai VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;
4. izstrādājuma skice vai etalona paraugs;
5. izmantošanas mērķa un formas apraksts;
6. ziņas (līguma kopija ar komercsabiedrību, kura ražos (izgatavos) izstrādājumu) vai apliecinājums par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem (ja izstrādājumu ražos (izgatavos) atļaujas saņēmējs), kā arī ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Apstrādes solis
Pensionāriem, represētiem, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem nodevas likme tiek samazināta par 50%, uzrādot attiecīgus dokumentus. Baltinavas novada dome, pieņemot lēmumu minēto personu lokam, ir tiesīga noteikt individuālus atvieglojumus vai atbrīvojumus katrā konkrētajā gadījumā, izvērtējot to nepieciešamību
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Nodevas likme par Baltinavas novada simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam ir noteikta kalendārajam gadam:

1. fiziskām personām - 14,23 euro;
2. juridiskām personām - 28,46 euro.

Nodeva iemaksājama Baltinavas novada budžetā piecpadsmit dienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas dienas.

Gadījumos, kad simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām vajadzībām, pašvaldības iestādēs un pastarpinātās pārvaldes institūcijās, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu, kurā izmantota simbolika, nodeva par Baltinavas novada simboliku nav jāmaksā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki