Digitālā augstuma modeļa pamatdati
Izvēlētā organizācija: Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Īss apraksts:
Digitālā augstuma modeļa pamatdati ir klasificētu aerolāzerskenēšanas punktu kopums, kur katram punktam ir zināmas plaknes koordinātas (X,Y) un augstums virs jūras līmeņa (Z). Modeļa dati ir piesaistīti koordinātu sistēmai LKS-92 TM un Latvijas normālo augstumu sistēmai LAS-2000,5. Pamatdati iegūti ar aerolāzerskenēšanas metodi. Kopējais iegūto punktu blīvums ne mazāks par 4 p/m², zemes virsmu raksturojošo punktu vidējais blīvums ne mazāks par 1,5 p/m².
Dati pieejami LAS datu formātā.
Dati automātiski klasificēti pa līmeņiem:
• zemes virsma
• zemā veģetācija
• augstā veģetācija
• būves
Zemes virsmas līmenis precizēts manuāli.
Dati domāti lietošanai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai.
Pakalpojuma teritoriālais pārklājums sedz Latvijas valsts Kurzemes, Zemgales un Latgales teritorijas.

Vairāk par digitālo virsmas modeli un informāciju par LAS datu lāzerskenēšanas laiku skatīt: http://map.lgia.gov.lv/index.php?lang=0&cPath=4_5&txt_id=54 .
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Darbojas nepārtrauktā režīmā

Paziņojums

Tiek izziņoti iestādes mājas lapā

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pakalpojuma pieprasīšana
Karšu lapu lejupielāde:
https://www.lgia.gov.lv/lv/Digit%C4%81lais%20virsmas%20modelis

Visu karšu lapu saraksts:
https://s3.storage.pub.lvdc.gov.lv/lgia-opendata/las/LGIA_OpenData_las_saites.txt
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Digitālā augstuma modeļa pamatdati