Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai iegūt informāciju par uzkrāto 1.līmeņa pensijas kapitālu, ko veido laika periodā no 1996.gada līdz informācijas pieprasīšanas dienai apdrošinātās personas kontā reģistrētā apdrošināšanas iemaksu summa gadā, kas reizināta ar katra gada apdrošināšanas iemaksu algas indeksu (kapitāla indeksu). Uzkrāto indeksēto pensijas kapitālu izmanto pensijas apmēra noteikšanai.
Portālā www.latvija.lv dati tiek atjaunoti ne retāk kā divas reizes mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu ne vēlāk kā 15 dienu laikā, vai 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde. Izmantojot e-pakalpojumu, informāciju var saņemt operatīvi e-pakalpojuma izpildes laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija