Reeksports
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Reeksports - ārpussavienības preču izvešana no Savienības muitas teritorijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 270.pantu par ārpussavienības precēm, ko paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas, kompetentajā muitas iestādē iesniedz reeksporta deklarāciju.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 271.pantu, ja preces paredzēts izvest no Savienības muitas teritorijas un muitas deklarācija vai reeksporta deklarācija nav iesniegta kā pirmsizvešanas deklarācija, izvešanas muitas iestādei iesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarāciju.
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 274.pantu, ja 270. panta 3. punkta b) un c) apakšpunktā minētās ārpussavienības preces ir izvestas no Savienības muitas teritorijas un par šīm precēm nav obligāti jāiesniedz izvešanas kopsavilkuma deklarācija, iesniedz reeksporta paziņojumu.
Persona, kas izvedot uzrāda preces, preču uzrādīšanas laikā izvešanas muitas iestādē veic šādas darbības:
a) norāda reeksporta deklarācijas numuru MRN;
b) norāda visas neatbilstības starp deklarētajām un eksportam izlaistajām precēm un uzrādītajām precēm, tostarp gadījumus, kad preces atkārtoti iepakotas vai iepildītas konteinerā pirms to uzrādīšanas izvešanas muitas iestādē;
c) ja uzrāda tikai daļu no precēm, uz kurām attiecas reeksporta deklarācija, persona, kas uzrāda preces, norāda arī faktiski uzrādīto preču daudzumu.
Tomēr, ja minētās preces uzrāda iepakojumos vai kā konteinerkravu, persona paziņo iepakojumu skaitu, un konteinerkravas gadījumā – konteineru identifikācijas numurus.
Deklarāciju elektroniski iesniedz EMDAS, izmantojot komersanta lietotāja saskarni.
Deklarācija papīra formātā tiek iesniegta tikai atkāpšanās režīmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Pāternieku MKP (muitas iestādes kods 0731)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Daugavpils MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Indras MKP (muitas iestādes kods 0817)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Pāternieku MKP (muitas iestādes kods 0731)
Parādīt visus...