Pagaidu uzglabāšanas deklarācija preču novietošanai pagaidu uzglabāšanas vietā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Pagaidu uzglabāšana ir ārpussavienības preču pagaidu uzglabāšana muitas uzraudzībā laikposmā starp to uzrādīšanu muitai un muitas procedūras piemērošanu tām vai reeksportu.
Lai novietotu preces pagaidu uzglabāšanā, nepieciešams iesniegt pagaidu uzglabāšanas deklarāciju.
Ārpussavienības precēm, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā, jāpiemēro muitas procedūra, vai tās jāizved atpakaļ 90 dienu laikā. (Savienības Muitas kodekss 149.pants). Preču novietošanai pagaidu uzglabāšanā nepieciešams vispārējais galvojums muitas parāda, kas var rasties, segšanai. Galvojumu pirms atļaujas saņemšanas sniedz pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs. (Savienības Muitas kodekss 148.pants)
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas iesniegšana ir veids, kādā persona paziņo, ka preces tiek novietotas pagaidu uzglabāšanā. Preces pagaidu uzglabāšanā var pakļaut apstrādes veidiem, kas nodrošina to saglabāšanu nemainītā veidā, nepārveidojot to izskatu vai tehniskās īpašības.
Deklarāciju par preču pagaidu uzglabāšanu iesniedz elektroniski  viena no šādām personām:
• persona, kas ir ievedusi preces Savienības muitas teritorijā;
• persona, kuras vārdā vai kuras uzdevumā rīkojas persona, kas ir ievedusi preces minētajā teritorijā;
• persona, kas ir uzņēmusies atbildību par preču pārvadāšanu pēc tam, kad tās tika ievestas Savienības muitas teritorijā;
• persona, kurai ir uzglabāšanas vietu darbības atļauja.
Pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas (EMDAS)
Manifestu/Pagaidu uzglabāšanas funkcionalitātē (MAN/PU).
Pieslēgšanās EMDAS notiek, izmantojot VID EDS.
Pārejas periodā, kamēr vēl nav ieviestas vai jauninātas Savienības Muitas kodeksā paredzētās muitas sistēmas, jāņem vērā arī pārejas perioda Komisijas Deleģētā 2015.gada 17.decembra regula (ES) 2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas Kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma