Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa uz tiesas sprieduma, administratīva akta, dzimtsarakstu nodaļas sastādīta atzinuma un personas iesnieguma pamata papildina un labo  ierakstus civilstāvokļa aktu reģistros un uz ieraksta pamata izsniegtajās dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībās (adopcijas, paternitātes noteikšanas, vārda, uzvārda, tautības maiņas, u.c. gadījumos, labojot kļūdainus ierakstus reģistros).
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja reģistrs gājis bojā, bet reģistru anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas.
Termiņš:
1 mēnesis
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
1. personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
2. iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas,  vai anulēšanas iemeslu – jāiesniedz oriģināls;
3. reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas – jāiesniedz oriģināli;
4. dokumenti, kuros veicamas izmaiņas – jāiesniedz kopijas;
5. kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 26482506
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic iesniegto dokumentu izskatīšanu. Pēc iesniegto ziņu pārbaudes tiek veikta lēmuma pieņemšana un atzinuma sagatavošana.
Pēc tam Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic reģistra ieraksta aktualizēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Dzimtsarakstu nodaļā tiek izsniegts jauna civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki