Tautības ieraksta maiņa (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) vēlas un ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Tautības ieraksta maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt tautību, ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā. Pakalpojuma pieprasīšanas brīdī:
1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – oriģināls;
2. jāiesniedz iesniegums;
3. tēva vai mātes dzimšanas apliecība vai izraksts no dzimšanas reģistra, kas pierāda personas radniecību ar tiešajiem augšupējiem radiniekiem, un dokumenti, kuri apstiprina šo personu tautību (divu paaudžu robežās) - jāuzrāda oriģināli;
4.nepilngadīgai personai - vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana tautības ieraksta maiņai - jāiesniedz oriģināls;
5. ja izvēlētā tautība ir "latvietis" - dokuments, kas apliecina augstākajai (trešajai) pakāpei atbilstošu personas valsts valodas prasmi - jāuzrāda oriģināls;
6. kvīts par valsts nodevas samaksu - oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 26482506
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic iesniegto dokumentu izskatīšanu un sagatavošanu nosūtīšanai uz Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamentu lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt tautību iesniedzējam paziņo, nosūtot to pa pastu ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus