Vārda, uzvārda maiņa (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu) var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu vai uzvārdu  (vārdu un uzvārdu).
Dzimtsarakstu nodaļa pieņem personas iesniegumu, nepieciešamos dokumentus un sagatavoto dokumentu paketi iesniedz izskatīšanai LR Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamentā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt vārdu vai uzvārdu, ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā. Pakalpojuma pieprasīšanas brīdī:
1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls);
2. jāiesniedz iesniegums, norādot vārda, uzvārda maiņas iemeslu;
3. nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls
4. fotogrāfija 4,5x3,5 cm;
5. kvīts par valsts nodevas samaksu - oriģinālu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 26482506
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic iesniegto dokumentu izskatīšanu un sagatavošanu nosūtīšanai uz Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamentu lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt tautību iesniedzējam paziņo, nosūtot to pa pastu ierakstītā vēstulē.
Pozitīva lēmuma gadījumā iesnieguma iesniedzējs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē veic personu apliecinošu dokumentu maiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus