Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Jaunpiebalgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME (mainīt)
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas fakta reģistrācija (JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
6 dienas.
Izvēlētā teritorija: Jaunpiebalgas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums tiek pieprasīts klātienē - Dzimtsarakstu nodaļā miršanas faktu piesaka mirušā tuvinieki (laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvi, kaimiņš u.c., iesniedzot
1. Ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos;
2. Pieteicēja pase;
3.Tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts;
4.Mirušās personas pase (ja ir pieejama).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 26482506
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic sniegto ziņu pārbaudi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek veikta miršanas fakta reģistrācija un miršanas apliecības izsniegšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki