Paternitātes atzīšana (Jaunpiebalgas novada dome)
Izvēlētā organizācija: JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums tiek pieprasīts klātiene
Nepieciešams paternitātes atzīšanas iesniegums.
Iesniegumam pievieno:
- Laulības apliecības kopija, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna dzimšanas – jāuzrāda oriģināls;
- Bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls;
- Likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts – jāiesniedz oriģināls.
Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt:
1) reģistrējot bērna dzimšanu,
2) pirms bērna dzimšanas, ja vecāki līdz bērna dzimšanai neplāno
noslēgt laulību,
3) pēc tam, kad dzimšana jau reģistrēta.
Ja paternitāte tiek atzīta bērnam, kurš vecāks par 12 gadiem, arī bērnam jāierodas dzimtsarakstu nodaļā , lai rakstiski apstiprinātu piekrišanu paternitātes atzīšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Jaunpiebalgas nov., LV-4125
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 26482506
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus