Traktortehnikas vadītāju izglītības iestādes pirmreizējā reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina izglītības iestāžu un komersantu mācību procesa, speciālistu kvalifikācijas atestācijas procesa uzraudzību nodrošinot normatīvo aktu prasībām atbilstošu traktortehnikas vadītāju apmācību un mācību spēku atestāciju Latvijas Republikā, ko administrē VTUA kā vienu no noteiktajām valsts funkcijām.
Tikai valsts informācijas sistēmā reģistrēta mācību iestāde vai komersants var veikt traktortehnikas vadītāju apmācību. VTUA izsniedz mācību atļauju, izglītības iestādei vai komersantam, kas vēlas veikt traktortehnikas vadītāju apmācību.
Saņēmēji:
Jebkura persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes un komersanti. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktisko mācību instruktori (Fiziskas vai juridiskas personas, vai to pilnvarotas personas.)
Termiņš:
Maksimāli īsā termiņā, bet ne ilgāk kā mēneša laikā
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Paskaidrojumi:
Samaksa veicama tikai saskaņā ar iestādes sagatavoto rēķinu vai izsniegto kases aparāta čeku norādītajos apmaksas termiņos. Rēķinā norādīta pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija. Pakalpojuma gala cenu veido vairāku ar valsts funkcijas nodrošināšanu saistīto pakalpojuma veidu cenu summa.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Mācību karte izglītības iestādēm un komersantiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Atļauja 280,40 EUR
Atkārtota mācību kartes izsniegšana izglītības iestādēm un komersantiem (karte bojāta vai nozaudēta, mainīts nosaukums vai adrese) Atļauja 99,60 EUR
Mācību grupas reģistrācija izglītības iestādēm un komersantiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Grupa 52,68 EUR
Traktortehnikas vadītāju mācību grupas atkārtota pārbaude Grupa 48,80 EUR
Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma pārbaude Pārbaude 48,80 EUR
Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma maiņa Izmaiņa 50,00 EUR
Atkārtota traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana vai mācību atļaujas nomaiņa pret mācību karti Apliecība 24,48 EUR
Transporta nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Kilometrs 0,67 EUR
Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums 0,67 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis