Bērna adopcijas pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
No 2019.gada 1.jūlija adoptētājiem ir tiesības uz bērna adopcijas pabalstu . Tiesības saņemt pabalstu ir adoptētājiem, kuri pastāvīgi dzīvo Latvijā, kuriem piešķirts personas kods un kuru adoptētajiem bērniem ir piešķirts personas kods.
Pabalstu piešķir par katru adoptēto bērnu vienam no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu, kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē (institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē) un kura adoptētie bērni uz 2019.gada 1.jūliju nav sasnieguši 18 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, kad stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.
Ja tiesas spriedums stājies spēkā līdz 2019.gada 1.jūlijam – pabalstu piešķir no 2019.gada 1.jūlija. Ja tiesas spriedums stājies spēkā 2019.gada 1.jūlijā vai vēlāk, pabalstu piešķir no dienas, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu.
Pabalsta apmērs mēnesī ir vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājas lapā:
https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/vecakiem/adopcija/berna-adopcijas-pabalsts/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu un elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.
Ja VSAA rīcībā nebūs informācijas par adopcijas apstiprināšanu, tad pieprasītājam klātienē jebkurā VSAA nodaļā jāuzrāda tiesas spriedums vai jāiesniedz tā apliecināta kopija, vai arī jānosūta apliecināta sprieduma kopija VSAA Zemgales nodaļai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
Pasts Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē, pa pastu vai portālā www.latvija.lv, atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam.
Pabalstu pārskaita saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Elektroniski