Informācija par vecāku pabalsta prognozējamo apmēru
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina personai, kurai piedzimis bērns vai kurai ar bāriņtiesas lēmumu bērns nodots audzināšanā, iespēju iegūt informāciju par prognozējamo vecāku pabalsta apmēru pirms pabalsta pieprasīšanas. Vecāku pabalsta apmēra prognoze tiek aprēķināta, ja pastāv sekojoši faktiskie apstākļi: 1) ir piedzimis bērns; 2) nepieciešams izdarīt izvēli, kurš no vecākiem saņems pabalstu par bērnu; 3)  nepieciešams izdarīt izvēli par pieprasāmā pabalsta ilgumu (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam).
Prognozējamais pabalsta apmērs tiek noteikts, izmantojot VSAA rīcībā esošo informāciju par personas iemaksām aprēķināšanas brīdī, un tam ir informatīvs raksturs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Izziņu klātienē izsniedz vai nosūta pa pastu vai pa e-pastu ne vēlāk kā 15 dienu laikā, vai 30 dienu laikā, ja izziņas sagatavošanai ir nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ja iestādes sniegtā izziņa nav pareiza, var vērsties VSAA ar iesniegumu par pareizas izziņas izdošanu. Ja VSAA iesniedzēja lūgumu neapmierina, tad izziņu var apstrīdēt un pārsūdzēt kā administratīvo aktu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.07.