Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto, nodokļa maksātājs ir tiesīgs atdot Valsts ieņēmumu dienestam akcīzes nodokļa markas, kuras ir:
1. saņemtas, bet neizmantotas;
2. bojātas;
3. nederīgas.
Nodokļa maksātājs minētās akcīzes nodokļa markas var atdot VID triju gadu laikā pēc to saņemšanas.
Ja nodokļa maksātājam ir anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu un viņa uzskaitē ir akcīzes nodokļa markas, 30 dienu laikā pēc speciālās atļaujas (licences) vai tajā norādītā ieraksta par konkrētu akcīzes preču veida anulēšanas VID jānodod visas atlikumā esošās neizmantotās (neuzlīmētās) akcīzes nodokļa markas.
Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienests iznīcina.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Nodokļa maksātājs triju darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas atdod VID akcīzes nodokļa markas.
Atdoto akcīzes nodokļa marku identificēšanu veic mēneša laikā pēc akcīzes nodokļa marku saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai atdotu akcīzes nodokļa markas alkoholisko dzērienu marķēšanai, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz “Iesniegums par atdotajām akcīzes nodokļa markām alkoholisko dzērienu marķēšanai”.
Jāpieslēdzās EDS un jāveic sekojošās darbības:
1. sagatavot dokumentu;
2. izvēlas “No veidlapas”;
3. dokumentu grupā izvēlas “Akcīzes preču marķēšanas dokumenti”;
4. izvēlas atbilstošu iesniedzamo veidlapu.

Nodokļa maksātājs triju darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas atdod VID akcīzes nodokļa markas, uzlīmētas uz A4 formāta lapām atsevišķi pa akcīzes nodokļa marku sērijām un numuru intervāliem.
Ja akcīzes nodokļa markas ir neizmantotas un ir oriģināliepakojumā, tās atdod oriģināliepakojumā.

Paziņojums par identificētajām akcīzes nodokļa markām komersantiem tiek nosūtīts elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
VID izvērtē atdoto akcīzes nodokļa marku identiskumu, ņemot vērā identifikācijas parametrus – sēriju un numuru.

Ja nodokļa maksātājs atdod VID saņemtās, bet neizmantotās, nederīgās vai bojātās akcīzes nodokļa markas un nodoklis ir samaksāts atbilstoši atdotajām akcīzes nodokļa markām, VID samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem.

Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, pēc rakstveida pieprasījuma samaksāto nodokli atmaksā 30 dienu laikā pēc akcīzes nodokļa marku iegādes izdevumu segšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VID Akcīzes nodokļa marku izsniegšana
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67120131, 67120134
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki