Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojumu no vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai vardarbīgas kontroles) cietušām pilngadīgām personām tiek sniegti pakalpojumi, kuru mērķis ir:
• sniegt psihosociālu palīdzību;
• novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus;
• motivēt personu sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas personas spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai;
• nostiprināt vai atjaunot personas sociālās funkcionēšanas spējas.
Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz kā sociālās rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu vai kā pakalpojumu individuāli konsultāciju veidā ne vairāk par desmit 45 minūšu psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī krīzes centrā bez izmitināšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem vai vardarbīgas kontroles) cietušas pilngadīgas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.