Izziņu sniegšana par valsts valodas prasmes apliecību autentiskumu
Izvēlētā organizācija: VALSTS VALODAS CENTRS
Īss apraksts:
Pēc pieprasījuma tiek sniegtas izziņas par 1993.-2000.gadā veiktās valsts valodas atestācijas rezultātā izsniegto valsts valodas prasmes apliecību autentiskumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas personas (par attiecīgo personu); privāto tiesību juridisko personu personālvadības speciālisti (par personālu).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšana:
- Iesniegums (brīvā formā), norādot pakalpojuma saņemšanas veidu;
- valsts valodas prasmes apliecības apliecināta kopija (vai ieskenēti šo dokumentu oriģināli).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klientu apkalpošana Rīgā
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
10 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas klients var ierasties Valsts valodas centrā, lai saņemtu izziņu par valsts valodas prasmes apliecības autentiskumu. Izziņas saņemšanai nepieciešams uzrādīt personas dokumentu (fiziskām personām) vai darba apliecību (privāto tiesību juridisko personu amatpersonām - personālvadības speciālistiem) un maksas pakalpojuma samaksu apliecinošu dokumentu. Ja klients iesniegumā norāda, ka vēlas saņemt pakalpojumu pa pastu, pēc apstiprinājuma saņemšanas par pakalpojuma samaksu izziņa tiek nosūtīta uz klienta norādīto pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klientu apkalpošana Rīgā
Adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki