Asistenta pakalpojums pašvaldībā (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Asistenta pakalpojums paredzēts personai ar invaliditāti, kura vēlas piedalīties pasākumos ārpus savas dzīvesvietas (piemēram, nokļūt darba vietā, izglītības iestādē vai institūcijās, kur tiek sniegti citi pakalpojumi) un kurai nepieciešama asistenta palīdzība šo ieceru veikšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar I vai II invaliditātes grupu un personas no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir VDEĀVK izsniegts atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību un kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Ogres novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegumi tiek izskatīti ne vēlāk kā mēneša laikā pēc to saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā
(Ministru kabinets; noteikumi; 942; 2013.01.03.)
Invaliditātes likums
(Saeima; likumi; 0; 2011.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.