Apbedīšanas pabalsts (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Baltinavas novads un kuram Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izmaksātā apbedīšanas pabalsta nav vai tas ir mazāks par valstī noteikto trūcīgās ģimenes (personas) statusa apmēru (2019. gadā - 128,06 euro). Apbedīšanas pabalsta apmērs ir 60,00 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts un pabalsts izmaksāts 10 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Sociālajā dienestā viena mēneša laikā no personas miršanas dienas jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda miršanas apliecības oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Baltinavas novada Sociālais dienests
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 26393109
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā naudā Baltinavas novada domes kasē vai pārskatīts uz pabalsta pieprasītāja bankas kontu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Baltinavas novada Sociālais dienests
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 26393109
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki