Apbedīšanas pabalsts (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies mirušas personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Baltinavas novads un kuram Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izmaksātā apbedīšanas pabalsta nav vai tas ir mazāks par valstī noteikto trūcīgās ģimenes (personas) statusa apmēru (2019. gadā - 128,06 euro). Apbedīšanas pabalsta apmērs ir 60,00 euro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts un pabalsts izmaksāts 10 darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pašvaldības sociālā dienesta pieņemto lēmumu par piešķirto vai atteikto pabalsta izmaksu persona var apstrīdēt pašvaldības domē. Pašvaldības domes pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā
(Baltinavas novada dome; saistošie noteikumi; 16; 2019.03.29.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Baltinavas novada dome
Kontaktinformācija: Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.06.12.