Ziņu iesniegšana par mēslošanas līdzekļu (sprāgstvielu prekursoru) tirdzniecības vietām
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Pirms mēslošanas līdzekļu – sprāgstvielu prekursoru (kālija nitrāta, nātrija nitrāta, kalcija nitrāta un kalcija amonija nitrāta, kā arī tāda mēslošanas līdzekļa, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 % vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas) – laišanas tirdzniecībā darbību veicējs (mēslošanas līdzekļu ražotājs, mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs vai mēslošanas līdzekļu iepakotājs, ievedējs vai tirgotājs) iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam tirdzniecības vietu sarakstu, norādot to faktisko adresi.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo iesniegto informāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas:
• ražo mēslošanas līdzekļus;
• gatavo mēslošanas līdzekļu maisījumus;
• iepako, ieved vai tirgo mēslošanas līdzekļus.
Termiņš:
Ziņas jāiesniedz pirms mēslošanas līdzekļa (sprāgstvielu prekursora) laišanas tirdzniecībā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Ziņu iesniegšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi.
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki