Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Krustpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms apgrūtinājuma plāna saskaņošanas, pakalpojuma saņēmējs  elektroniski nosūta apgrūtinājuma plānus *dgn vai *dwg datu formātā uz e-pastu: inga.rubene@krustpils.lv vai liga.garkalne@krustpils.lv vai maija.alksne@krustpils.lv  
Speciālists izskata apgrūtinājuma plānu un sagatavo atbildi par apgrūtinājumu plāna saskaņošanu.  Atbildi nosūta pakalpojuma saņēmējam uz e-pastu, no kura saņemti elektroniskie dokumenti.
Pēc atbildes saņemšanas pakalpojuma saņēmējs atkārtoti nosūta uz norādīto e-pastu  elektroniski parakstītu  apgrūtinājuma plānu vai iesniedz to klātienē, ierodoties Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā vai Administratīvajā nodaļā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz apgrūtinājuma plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumiem Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Tiek izskatīts iesniegtais iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek sniegta atbilde uz iesniegto iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Krustpils novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202
Tālrunis: 65237635
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts