Laulības jubileju ceremoniju un svinīgu bērna dzimšanas reģistrācijas ceremoniju organizēšana
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Īss apraksts:
Kāzu jubilejas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās. Kāzu jubilāru godināšana un sveikšana. Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības jubileju dzimtsarakstu nodaļā vai svinīgi reģistrēt bērna dzimšanu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Pēc vienošanās.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi - saskaņā ar Valkas novada domes 27.11.2014. lēmumu, protokols Nr.16., 2.§, maksa par kāzu jubilejas svinīgo ceremoniju – EUR 40.00, maksa par svinīgu bērna dzimšanas reģistrācijas ceremoniju EUR 15.00.
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumi
(Valkas novada dome; lēmumi; 16; 2014.11.27.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valkas novada dome
Kontaktinformācija: Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.06.05.