Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Valkas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas deklarēšana (Valkas novada dome)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Valkas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Valkas novada domē Administratīvā procesa likuma noteiktajā termiņā un kārtībā.
Atgādinājums
Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Brīdinājums
Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā uzliek naudas sodu saskaņā ar LV Admin. pārkāpumu kodeksa 186.pantu. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, uzliek naudas sodu saskaņā ar LV Admin. pārkāpumu kodeksa 190.10.pantu.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valkas novada dome
Kontaktinformācija: Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.05.31.