Civilstāvokļa reģistru ierakstu glabāšana, aktualizēšana, atjaunošana un anulēšana (Valkas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa akta reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, par kuru civilstāvokļa akta reģistra ieraksts izdarīts, nepilngadīgas personas likumiskie pārstāvji, pilnvarotas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Valsts nodeva jāsamaksā pirms reģistra aktualizēšanai vai atjaunošanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 906; 2013.09.27.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valkas novada dome
Kontaktinformācija: Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.05.31.