EORI numurs
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
EORI numurs (Economic Operators Registration and Identification number) - uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas numurs ir Savienības muitas teritorijā unikāls identifikācijas numurs, ko muitas dienesti piešķir uzņēmējam vai citai personai, lai to reģistrētu muitas vajadzībām.
Konkrētajai personai piešķirto EORI numuru izmanto visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī veikta EORI numura reģistrācija.
Savienības muitas teritorijā reģistrēta persona var pieteikties EORI numuram tikai tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kur tā reģistrēta.
Persona, kura reģistrēta ārpus Savienības muitas teritorijas (trešās valsts persona), var pieteikties EORI numuram tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kur tā pirmo reizi veic muitas formalitātes.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kura kārto muitas formalitātes.
Termiņš:
Valsts ieņēmumu dienests pēc EORI numura pieprasījuma saņemšanas piecu darba dienu laikā piešķir personai EORI numuru, izveidojot EORI sistēmā EORI ierakstu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu EORI numuru Valsts ieņēmumu dienestā ir jāiesniedz pieprasījums EORI numura saņemšanai.
Juridiskas personas un individuālie komersanti EORI numura pieprasījumā norāda pieprasījuma datumu un ziņas, kas saskaņā ar regulas Nr. 2015/2446 3. pantu paredzētas regulas Nr. 2016/341 9. pielikuma E papildinājuma 2., 3., 4., 8., 9., 10. un 12. punktā, kā arī sniedz apliecinājumu, ka EORI numurs nav saņemts iepriekš. Papildus EORI numura pieprasījumā norāda lēmuma (atbildes) paziņošanas veidu.
Fiziskas personas, kuras nav individuālie komersanti, EORI numura pieprasījumā norāda pieprasījuma datumu un ziņas, kas saskaņā ar regulas Nr. 2015/2446 3. pantu paredzētas regulas Nr. 2016/341 9. pielikuma E papildinājuma 2., 3., 4., 6., 8., 9. un 12. punktā, kā arī sniedz apliecinājumu, ka EORI numurs nav saņemts iepriekš. Papildus EORI numura pieprasījumā norāda lēmuma (atbildes) paziņošanas veidu.
Ārpus Eiropas Savienības reģistrēta juridiskā persona EORI numura pieprasījumā papildus norāda savu attiecīgās valsts uzņēmumu reģistra identifikācijas numuru.
Ārpus Eiropas Savienības reģistrēta fiziskā persona EORI numura pieprasījumā papildus norāda sava personu apliecinošā dokumenta identifikācijas numuru.
EORI numura pieprasījumu var iesniegt:
• brīvā formā vai
• izmantojot VID sagatavoto pieprasījuma paraugu.
Ja pieteikuma iesniedzējs ir VID EDS lietotājs, dokumentus EORI numura saņemšanai iesniedz, izmantojot VID EDS.
Ja pieteikuma iesniedzējam ir e-paraksts, dokumentus EORI numura saņemšanai var nosūtīt uz VID Muitas pārvaldes e-pasta adresi EORI@vid.gov.lv.
Pieprasījumu papīra formā klātienē var iesniegt VID Muitas pārvaldē Rīgā, Talejas ielā1 vai muitas kontroles punktos; ka arī pieprasījumu papīra formā, nosūtot uz Muitas pārvaldes pasta adresi Rīgā, Talejas ielā1, LV-1978.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvalde
VID Muitas pārvaldes Daugavpils MKP
VID Muitas pārvaldes Jelgavas MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
Parādīt visus...
E-pasts EORI@vid.gov.lv
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši pieprasījumā norādītajam lēmuma (atbildes) paziņošanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvalde
VID Muitas pārvaldes Daugavpils MKP
VID Muitas pārvaldes Jelgavas MKP
VID Muitas pārvaldes Kārsavas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
Parādīt visus...
E-pasts EORI@vid.gov.lv
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978