Muitas maksājumu samaksas termiņa pagarināšana
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu samaksas atvieglojums, kas nodrošina muitas maksājumu, ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas samaksas sadalīšanu termiņos uz laiku līdz vienam gadam vai līdz pieciem gadiem.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Nodokļu maksātāji, kuriem papildus nomaksai valsts budžetā ir aprēķināti muitas nodokļi un citi muitas iestāžu administrētie maksājumi.
Termiņš:
VID pieņem lēmumu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Motivēts iesniegums sagatavojams brīvā vai VID ieteiktā formā. Rakstveida iesniegumu var iesniegt:
- VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
- elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu;
- nosūtot pa pastu;
- klātienē VID.
1. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos uz laiku līdz vienam gadam, nodokļu maksātājam nodokļu administrācijai jāiesniedz motivēts iesniegums ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.
2. Ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem nodokļu administrācijas veiktās kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu, nokavējuma naudas un soda naudas samaksu, kā arī sadalīt uz laiku līdz pieciem gadiem nodokļu administrācijas veiktās datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudas samaksu, nodokļu maksātājam nodokļu administrācijai jāiesniedz:
- motivēts iesniegums trīs dienas pirms maksājumu samaksas termiņa iestāšanās;  
- juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, pievieno operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un naudas plūsmas pārskatu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu;
- ja atliekamās vai sadalāmās summas apmērs vienā nodokļu veidā pārsniedz 14 300 euro, nodokļu administrācijai attiecībā uz šo nodokli ir tiesības pieprasīt nodrošinājumu ar nodokļu maksātājam piederošo mantu vai kredītiestādes izsniegto galvojumu;
- ja nodokļu maksātājs vēlas sadalīt termiņos muitas nodokļa maksājumu samaksu,  saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 112.pantu nodokļu maksātājam ir jāiesniedz galvojums muitas nodokļa nodrošināšanai un jāmaksā kredīta procenti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID klientu apkalpošana Rīgā
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu nodokļu maksātājs saņem VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, ja ir EDS lietotājs, ja nav EDS lietotājs, tad to nosūta uz deklarēto dzīvesvietas vai juridisko adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978