Pabalsts hemodialīzes procedūru saņemšanai (Ogres novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu hemodialīzes procedūru saņemšanai piešķir trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kurai ir hroniska nieru mazspēja un ir nepieciešama regulāra hemodialīze, un tā atbilstoši ārsta speciālista norādījumiem nevar izmantot sabiedrisko transportu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā centra lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas izbeigšanu persona var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā
(Ogres novada pašvaldība; noteikumi; 26; 2018.02.10.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Veselības veicināšana
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.