Carnikavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju aptauja (Carnikavas novads)
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) piedāvā administratīvi teritoriālās reformas projektu, kurā paredzēts apvienot Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Garkalnes un Ādažu novada administratīvās teritorijas un par administratīvo centru noteikt Ādažus.

Lai noskaidrotu novada iedzīvotāju viedokli, Carnikavas novada pašvaldības organizē administratīvās teritorijas iedzīvotāju aptauju par iespējamo Carnikavas novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām.


Aptaujā var piedalīties visi pilngadīgie novada iedzīvotāji (sākot no 18 gadu vecuma), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Līdz 2019. gada 16. jūnijam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma apraksts
Aicinām izteikt savu viedokli par aptaujas jautājumu:

“Vai jūs atbalstāt Carnikavas novada iespējamo pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām?” un atzīmēt vēlamo atbildi – “Jā” vai “Nē”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Konsultācija
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai piedalītos iedzīvotāju aptaujā:
1) lejupielādējiet aptaujas anketu no saites "Iedzīvotāju aptaujas anketa lejupielādei";
2) atveriet anketas formu no sava datora vai ierīces (nevis pārlūka logā), izdariet izvēli un saglabājiet anketu uz datora vai ierīces;
3) aptaujas anketu var iesniegt:
kā e-iesniegumu, izvēloties Latvija.lv pakalpojumu "Iesniegums iestādei":
- izvēlnē izvēlaties "Carnikavas novada dome",
- pievienojiet aizpildīto anketu, aizpildiet visus prasītos laukus, saglabājiet e-iesniegumu un nosūtiet.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aptaujas anketu iespējams iesniegt, nosūtot to uz e-pasta adresi aptauja@carnikava.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Uzziņas, konsultācijas
Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs publiskās apspriešanas norisi un kontrolētu, ka viens aptaujātais savu viedokli neizsaka vairākas reizes.
Aptaujas lapas paliek pašvaldības rīcībā un tām tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Iesniegtie personas dati pašvaldības lietvedībā tiek glabāti 5 gadus.

Personas datu apstrādes pamats: Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Pārzinis: Carnikavas novada dome; Reģ.Nr. 90000028989
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Ja jums ir neskaidrības vai pretenzijas par personu datu aizsardzības jautājumiem, aicinām sazināties ar Carnikavas novada pašvaldības Personu datu aizsardzības speciālistu,  e-pasts datu.aizsardziba@carnikava.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus