Pabalsts veselības aprūpei
Izvēlētā organizācija: Ogres novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu veselības aprūpei piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) recepšu medikamentu iegādes, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas un/vai medicīnas preču, kas atbilstoši ārsta nozīmējumam nepieciešamas smagu saslimšanu ārstēšanai, iegādes izdevumu daļējai segšanai.
Pabalsts tiek piešķirts 100 euro kalendārā gada laikā trūcīgai ģimenei (personai), 70 euro kalendārā gada laikā maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai personai, 100 euro kalendārā gada laikā maznodrošinātai ģimenei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ogres novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā centra lēmumu par pabalsta piešķiršanu, atteikumu piešķirt pabalstu vai pabalsta izmaksas izbeigšanu persona var apstrīdēt Sociālā dienesta vadītājam, bet Sociālā dienesta vadītāja lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ogres novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.