Atļauja vienreizējai naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju vienreizējai naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācijai Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Iezīmēto (marķēto) naftas produktu lietotājs (juridiskā un fiziskā persona), kas izmanto naftas produktus, kuriem piemēro samazināto nodokļa likmi vai atbrīvojumu no nodokļa, ja izziņa ir zaudējusi spēku vai ir anulēta.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:
1. lietotāja nosaukums (fiziskām personām – vārds, uzvārds);
2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskām personām – personas kods);
3. izziņas veids un numurs;
4. naftas produktu veids un Kombinētās nomenklatūras kods;
5. naftas produktu daudzums;
6. naftas produktu uzglabāšanas vietas adrese;
7. informācija par naftas produktu saņēmēju (nosaukums (fiziskām personām – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (fiziskām personām – personas kods), izziņas veids, numurs un derīguma termiņš);
8. iesnieguma iesniegšanas datums;
9. atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums. Iesniegumam pievieno naftas produktu iegādi apliecinoša dokumenta kopiju, kuru apliecinājis lietotājs,  un dokumentus, kas pamato plānotās darbības ar naftas produktiem (piemēram, līgums par naftas produktu realizāciju).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978