Atļauja vienreizējai darbībai ar akcīzes precēm
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Lai saņemtu atļauju vienreizējai darbībai ar akcīzes precēm, Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz iesniegums.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komersants, kam anulēta licence vai tā zaudējusi spēku, vai tajā norādītās darbības vietas, attiecīgā akcīzes preču veida vai darbības veida ieraksts ir anulēts.
Termiņš:
Atļauju izsniedz mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju izsniedz, pamatojoties uz iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:
1. komersanta nosaukums;
2. speciālās atļaujas (licences) veids;
3. speciālās atļaujas (licences) anulēšanas, akcīzes preču veida vai darbības veida anulēšanas datums;
4. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
5. akcīzes preču veids;
6. informācija par akcīzes preču sortimentu un daudzumu;
7. uzglabāšanas vietas adrese;
8. plānotās darbības ar akcīzes precēm;
9. preču saņēmējs un saņemšanas vietas adrese, ja akcīzes preces ir plānots pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) norādītās uzglabāšanas vietas;
9.1 vēlamais atļaujas vai lēmuma saņemšanas veids – papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;
10. iesnieguma iesniegšanas datums;
11. atbildīgā amatpersona (paraksts, tā atšifrējums un zīmogs).
Iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato darbības ar akcīzes precēm (piemēram, līgums par preču realizāciju vai iznīcināšanu), kā arī dokuments, kas apliecina akcīzes nodokļa nodrošinājumu vai akcīzes nodokļa samaksu par pārvietojamām, realizējamām vai glabāšanā nododamām akcīzes precēm.
Gadījumos, kad atļaujas (vienreizējai darbībai) saņēmējs nav attiecīgā uzņēmuma amatpersona, tai papildus ir nepieciešama pilnvara par tiesībām veikt minētās darbības.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Akcīzes preču aprites daļas klientu apkalpošana (speciālas atļaujas (licences))
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Akcīzes preču aprites daļa
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene VID Akcīzes preču aprites daļas klientu apkalpošana (speciālas atļaujas (licences))
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978