Kadastra kartes WFS serviss
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Web Feature Service (WFS) ir standarta protokols, kas kalpo ģeotelpisko vektordatu kopu lejupielādes nodrošināšanai internetā.

Izmantojot WFS servisu, ikviens interesents var izgūt Kadastra kartes datus par kadastra grupām, zemes vienībām, kļūdainām zemes vienībām, zemes vienības daļām, ēkām, inženierbūvēm, ceļa servitūtiem, teritorijām ar uzsāktu mērniecību un robežpunktiem.

WFS serviss nodrošina iespēju izgūt Kadastra karti vektordatu formātā ar iespēju saglabāt datus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Dati pieejami, noslēdzot līgumu ar Valsts zemes dienestu.
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Maksa par WFS servisa izmantošanu tiek aprēķināta, neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī esat veikuši vienu, vairākus vai neesat veikuši nevienu pieslēgumu WFS servisam.
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Kadastra karte, izmantojot tīmekļa pakalpes
kadastra kartes dati gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam par Latvijas Republikas teritoriju vektordatu formātā (WFS) Mēnesis 12 000,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"