Licence tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai
Izvēlētā organizācija: LR VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Dokumentu pieņemšana, licences izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Komercreģistrā reģistrēts komersants.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāsamaksā valsts nodeva un jāiesniedz dokumenti elektroniski, pieslēdzoties VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmai:
1. iesniegums speciālas atļaujas (licences) saņemšanai;
2. komercdarbībai izmantojamo vietu (telpu, tirdzniecības vietu) lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;
3.  ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts izmantojamo vietu plāns, kurā norādītas ieejas (izejas), tirdzniecības zāle un citas ar akcīzes preču realizāciju un uzglabāšanu saistītas telpas un robežas, un darbības vietas teritorijas plāns, kurā norādītas darbības vietas robežas;
4. skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu;
5. gadījumos, kad speciālās atļaujas (licences) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai saņēmējs nav attiecīgā uzņēmuma amatpersona, tai papildus ir nepieciešama pilnvara par tiesībām veikt minētās darbības.
Valsts nodevu samaksā pirms speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Valsts kase reģ.Nr.90000050138 norēķinu konts LV32TREL1060000921400
Valsts nodeva 142 euro par katru tirdzniecības vietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.


Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA