Atļauja izmantot vispārējo galvojumu
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atļauju izmantot vispārējo galvojumu izsniedz personai, kura atbilst šādiem nosacījumiem:
• persona veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā;
• personai nav muitas vai nodokļu noteikumu pārkāpumu;
• persona regulāri izmanto attiecīgās muitas procedūras vai pagaidu uzglabāšanu
  vai
• persona atbilst praktiskās kompetences vai profesionālās kvalifikācijas standartiem.

Lai izmantotu tādu vispārējo galvojumu atļauju, kura paredzēta muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā un galapatēriņš – nodrošināšanai, uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) papildus iesniedz pieteikumu, lai saņemtu atļauju muitas maksājumu atlikšanai.
Detalizētāka informācija par vispārējā galvojuma atļauju ir pieejama VID tīmekļvietnē (https://www.vid.gov.lv) sadaļā Muita – Muitas atļaujas – Muitas galvojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā un ir reģistrēta EORI sistēmā.
Detalizētākā informācija - VID tīmekļa vietnes (www.vid.gov.lv) sadaļā MUITA:
- EORI numurs
- Muitas galvojums.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju izmantot vispārējo galvojumu, uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) iesniedz:
- pieteikumu un ar to saistītos dokumentus,
- “Galvinieka saistības – vispārējais galvojums” (dokumenta oriģinālu), kuras sniedz, izmantojot Regulas Nr.2015/2447 32-03.pielikumā norādīto veidlapu.

Pieteikumu un ar to saistītos dokumentus iesniedz Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).

“Galvinieka saistības – vispārējais galvojums” (dokumenta oriģinālu) var iesniegt pēc uzņēmēja (pieteikuma iesniedzēja) ieskatiem vienā no šādiem veidiem:
- klātienē Valsts ieņēmumu dienestā, Talejas iela 1, Rīgā;
- pa pastu, nosūtot uz adresi: VID Muitas pārvalde, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978;
- elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajiem nosacījumiem.

Lai pieteiktu lietotāja tiesības Muitas lēmumu sistēmas (CDS - EU Trader portal) izmantošanai, uzņēmējs (pieteikuma iesniedzējs) Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniedz iesniegumu par Eiropas Komisijas Muitas lēmumu sistēmas (CDS – EU Trader Portal) lietotāju saraksta noteikšanu.

Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi pieteikuma pieņemšanas nosacījumi. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).

Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem izskatīšanai un par to paziņo tā iesniedzējam Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).

Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

Visa informācijas apmaiņa saistībā ar pieteikuma pieņemšanu un izskatīšanu un atļaujas izsniegšanu un pārvaldību tiek veikta Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Muitas lēmumu sistēma (CDS - EU Trader portal).
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par vispārējā galvojuma atļauju izsniegšanu pieteikuma iesniedzējam paziņo elektroniski – Eiropas Savienības centrālajā Muitas lēmumu sistēmā (CDS - EU Trader portal).
Pieteikuma iesniedzējs Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “EDS” zem nosaukuma “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”, izmantojot funkcionālu pogu “Muitas lēmumu sistēma (CDS - EU Trader portal)”, pieslēdzas Muitas lēmumu sistēmai (CDS - EU Trader portal).

“Galvinieka saistības – vispārējais galvojums” (dokumenta oriģinālu), ko ar zīmogu un parakstu apstiprinājusi VID Muitas pārvalde, izsniedz Valsts ieņēmumu dienestā klātienē - Talejas ielā 1, Rīgā.

Ja vispārējā galvojuma atļauja paredzēta muitas procedūras – tranzīts – nodrošināšanai, vispārējā galvojuma apliecību (-as) izsniedz Valsts ieņēmumu dienestā klātienē - Talejas ielā 1, Rīgā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Muitas lēmumu sistēma (CDS - EU Trader portal).
Klātiene VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki